Dla kogo idealnym kierunkiem na przyszłość będzie konserwacja dzieł sztuki?

Dla kogo idealnym kierunkiem na przyszłość będzie konserwacja dzieł sztuki?

43 views
0

Przed konserwatorem-restauratorem dzieł sztuki stoi przede wszystkim jedno, ale jakże ważne zadanie – dbałość o największe zabytki, poprzez podejmowanie działań zapobiegających ich niszczeniu czy usuwanie stuków wieloletnich zaniedbań poprzednich konserwatorów.

Konserwacja dzień sztuki – specjalizacje

Konserwacje i restauracja dzieł sztuki to bardzo szeroki kierunek o kilku, bardzo różnorodnych specjalizacjach. Wyróżnić można tu przede wszystkim:
-konserwacje i restauracje rzeźby kamiennej oraz wszelkiego rodzaju elementów architektonicznych,
-konserwacje i restauracje papieru oraz skóry,
-konserwacje i restauracje malarstwa oraz rzeźby polichromowanej.

Umiejętności studenta konserwacji i restauracji zabytków

Każdy, kto decyduje się na studnia swoim zakresem obejmujące dość szeroki zakres wiedzy, jakim jest konserwacja dzień sztuki musi w czasie studiów nabyć mnóstwo umiejętności, które w późniejszym okresie pozwolą w odpowiedni sposób zadbać o wszelkiego rodzaju zabytki. Co ważne studia związane z konserwacją dzieł sztuki, przynajmniej na późniejszym etapie edukacji oparte są na zajęciach praktycznych, a nie teoretycznych. Studenci do czwartego roku studiów mają również zapewnione miesięczne praktyki, dzięki czemu mogą nie tylko podnosi swoje umiejętności i poznać wiele nowych dla nich technik konserwacji zabytków, ale również przekonać się, jak w praktyce zastosować można zdobytą przez nich teoretyczną wiedzę. Zwieńczeniem pięcioletnich studiów jest wykonanie konserwatorskiego dyplomu, polegającego na samodzielnym wykonaniu i restauracji dzieła sztuki znajdującego się w bardzo złym stanie. Dodatkowo student, by zakończyć swoją edukację musi napisać pracę magisterską, o tematyce dotyczącej zagadnień konserwatorskich lub technologicznych.

Polskie uczelnie z kierunkiem konserwacji dzieł sztuki

W Polsce na chwilę obecną są trzy uczelnie, na których jest możliwość studiowania kierunku związanego z konserwacją dzieł sztuki. Na ASP w Warszawie, na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki studenci mają do wyboru wszystkie specjalizacje związane z konserwacją dzieł sztuki. Zagadnienia związane z ochroną zabytków zgłębiać można także na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (Wydział Sztuk Pięknych) oraz ASP w Krakowie, jednak na obu uczelniach dostępne są jedynie wybrane specjalizacje.
Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z PPKZ S.A.