Pompy przemysłowe – rodzaje pomp przemysłowych

Pompy przemysłowe – rodzaje pomp przemysłowych

97 views
0

Ich podstawowym zadaniem jest umożliwienie dostarczenia cieczy do miejsca znacznie oddalonego od jej źródła. Pompy przemysłowe, bo o nich mowa, warunkują wykonywanie prac na wielu budowach oraz prawidłowe funkcjonowanie wielu zakładów przemysłowych i produkcyjnych. Oczywiście, nie działają one samoistnie, ale stanowią niezwykle ważny element całego układu transportowania wody.

Działanie pompy

Transportowanie wody do znacznie oddalonych miejsc przy pomocy pompy, możliwe jest dzięki jej wykorzystywaniu różnicy ciśnień. Stosunek ten zachodzi między tzw. stroną ssawną, czyli wlotem do pompy oraz jej wylotem, czyli stroną tłoczną. Jest to możliwe dzięki trzem ważnym elementom znajdującym się w pompach. To tłok lub wirnik i membrana. Do cieczy przekazywana jest siła mechaniczna, która powoduje jej sprężenie. Większość urządzeń pompujących musi posiadać cześć swoich elementów zalanych cieczą, a także odpowietrzony rurociąg ssawny w chwili, kiedy pompa zaczyna pracować.

Podstawowy podział pomp

Pompy mogą występować pod różnymi wariantami i wykorzystywać rozmaite tryby pracy. Najważniejszy jednak podział tych urządzeń uwzględnia dualne rozróżnienie. Są to pompy wirowe i wyporowe. Różnią się one między sobą sposobem, w jaki dochodzi do przemiany energii mechanicznej w hydrauliczną. Pompy wirowe bazują na pracy wirnika wyposażonego w łopatki obrotowe, zaś pompy wyporowe pracują dzięki tłokowi.

Pompy wirowe

Ich zadaniem jest podwyższanie stopnia krętu wody w wirniku, czyli głównym narzędziu roboczym składającym się z łopatek pracujących w trybie obrotowym ze stałą prędkością. Ciecz przepływa w pompie wirowej przez wirnik, gdzie dzięki pracy łopatek oraz działaniu siły odśrodkowej przyjmuję energię z silnika pompy, co przyczynia się do znacznego zwiększenia jej ciśnienia oraz energii kinetycznej. Po opuszczeniu przez ciecz wirnika następuje jej dalszy ruch dzięki zwiększonemu ciśnieniu i energii kinetycznej. Im wyższa moc silnika i szybsza praca łopatek, tym bardziej sprawna praca pompy i większe możliwości transportu wody.

Pompy wyporowe

Główną zasadą przekazania cieczy siły mechanicznej, a następnie zamianie jej na energię kinetyczną w pompach wyporowych jest zmiana objętości pompowanej cieczy. Jest to możliwe dzięki pracy tłoka. Ciecz jest transportowana z części ssawnej, do części tłocznej. Tłok wykonuje ruch posuwisto-zwrotny lub wahadłowy, co przyczynia się do zmiany objętości cieczy, a tym samym wzrostu jej ciśnienia i energii kinetycznej, co umożliwia jej dalszy transport. Pompy wyporowe są mniej wydajne niż ich wirowe odpowiedniki.
Artykuł został przygotowany przez firmę http://pompyprzemyslowe.co.pl/ specjalizującej się w dysprybucji pomp.